ನೂರಾರು ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ‘ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ’..!

ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸತ್ಯ ತೆಂಗು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸಸ್ಯಜಾತಿ.  ಎಳನೀರು, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ , ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದ

Read more