ನೀವು ಬುದ್ದಿವಂತರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ‘ಸೆಕ್ಸ್’ ಮಾಡಬೇಡಿ…!

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಈವರೆಗೆ ನೀವು ಒದಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೈಗಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರೀಯೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಡುವಟಿಕೆಂಯಿಂದಿರಲು ಪ್ರಚೋದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ.. ಹೀಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನವ ಎಂಬ ಈ ಆಶಾ ಜೀವಿಗೆ ಲೈಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುಹುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲೈಗಿಕತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ. ಬುದ್ದಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಕೆವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೈಗಿಕವಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸ್ಸು ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಈ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ನ ವರದಿ ಇವೆಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ದಿವಂತರಿಗಿಂತ , ಬುದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ಸ್ – ಲೈಂಗಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕವಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಪರ ಕೋರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೈಗಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಲೈಗಿಕ ಕ್ರೀಯೆ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 35,000 ಕೀಲೋ ಜೌಲ್ಸ್‍ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವುದಂತೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 130 ಕಿ. ಮೀ ಓಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ. ಇದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತವರಾದವವರು ತಮ್ಮ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಸತತವಾಗಿ ಲೈಗಿಕ ಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪುರುಷರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಲೈಗಿಕಾಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ D.H.E.A ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚುರುಕಿನಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಿರು ನಗೆಯಿಂದಲೂ ಇಡುವುದಂತೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಳ್ಳದೇ ಇರುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ದಿವಮತರೆಂದು ಈ ನ್ಯಾಗಜಿನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *