‘ಓಂ’ಕಾರ ಪಠಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಈ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ..!

ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು ಇದರ ಉಚ್ಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ

Read more

ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು..?

ನಾವು ಆತಂಕವೆಂದರೂ ಅಥವಾ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆಂಯೆಂದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಯವೆ. ಭಯ ಹೇಗೆ ಏಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ

Read more

ಯಾವ ಆಸನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ..? ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೆಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗುವುದೋ ಕೆಲಸವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಬಲ್ಲ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ.

Read more